എല്ലായ്പ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നരിയംപാറ
പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ:
വർഗ്ഗങ്ങൾ:
വർഗ്ഗം:

അടിസ്ഥാനപെടുത്തി അംഗത്തിന്റെ റേറ്റിംഗുകൾ
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി വിമർശകരുടെ റേറ്റിംഗുകൾ
ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്കിൽ 15 ലൈസൻസ് ഉണ്ട്

enINSTANT DELI ...WORLDWIDE

സാധാരണ വില രൂപ. 206.99 വില്പനയ്ക്ക്

എല്ലായ്പ്പോഴും ചിലത് മാനുകൾ - ()Out of money and out of luck you find yourself heart broken and on the verge of collapse. Your landlord's taken the key back, you can't finish your manuscript, and your beloved is marrying someone else. With no choice but to handle whatever life throws at you, you set out on the open road on a mission to win back the love of your life. The story from there is up to you. Can your life be salvaged, or are we always sometimes monsters?

ചോയിസ്
A story-driven experience focusing on relationships and emotional bonds rather than traditional RPG combat and adventuring. Indecision is your enemy and empathy is your weapon in a quest to earn one last chance to win back the love of your life.

ചുറ്റുപാട്
Choose from characters of different gender, race, and sexual preference and live through the common experiences and unique hardships of each based on your selection. NPCs may treat you differently based on your gender, race, or sexual preference opening and closing different paths along the way.

പരിണതഫലം
Each playthrough is filled with a staggering number of diverging paths that can be discovered through both overt actions and subtle choices in conversation. The journey you experience will be tailored to your personal ethical compass as your decisions both conscious and subconscious change your fate.Download the original Always Sometimes Monsters soundtrack by LASER DESTROYER TEAM featuring 15 remastered tracks from the game. Available on Bandcamp.

ഫാസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട്
തൽക്ഷണ ഇമെയിൽ ഡെലിവറി
HTTPS മായുള്ള സുരക്ഷിത പേയ്മെന്റ്

അധിക വിവരം

തീമുകൾ

 • ഉടൻ വരുന്നു ...

പ്രസാധകർ

 • ഉടൻ വരുന്നു ...

ഗെയിം മോഡുകൾ

 • ഉടൻ വരുന്നു ...

ബീറ്റ് സമയം

 • ഉടൻ വരുന്നു ...

സീരീസ് / അനുബന്ധ

 • ഉടൻ വരുന്നു ...

ഡെവലപ്പർമാർ

 • ഉടൻ വരുന്നു ...

കളിക്കാരന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്

 • ഉടൻ വരുന്നു ...

പ്രായ റേറ്റിംഗ്

സ്റ്റോറി ലൈൻ

 • ഉൽപ്പന്ന അവലോകനങ്ങളും


  ഉപഭോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ ആമസോണിൽ കാണുക

  5 നക്ഷത്രങ്ങൾ പുറത്ത്


  5 നക്ഷത്ര
  4 നക്ഷത്ര
  3 നക്ഷത്ര
  2 നക്ഷത്ര
  1 നക്ഷത്ര

  >