പകർച്ചവ്യാധി
പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ:
വർഗ്ഗങ്ങൾ:
വർഗ്ഗം:

അടിസ്ഥാനപെടുത്തി അംഗത്തിന്റെ റേറ്റിംഗുകൾ
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി വിമർശകരുടെ റേറ്റിംഗുകൾ
ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്കിൽ 6 ലൈസൻസ് ഉണ്ട്

enINSTANT DELI ...WORLDWIDE

സാധാരണ വില രൂപ. 346.99 വില്പനയ്ക്ക്

Contagion - ( )


What they're saying about Contagion

"Contagion aims to save the zombie game genre from itself" -GamesBeat
"Contagion does have a small role to play in the great gaming zombie apocalypse. I quite like it." -RockPaperShotgun
"Contagion is a gory, addictive horror game thatu2019s well worth its $20 price tag" -Bloody-Disgusting
"Contagion presents a tense survival based horror game" -Canadian Online Gamers
"Barlowe Square is one of the best levels featured in a multiplayer game" -Hooked Gamers

Dynamic Gameplay

- Each play through is never the same with our built-in randomization system that changes the game/round each time you play!

State Of The Art Gore

- Our advanced gibbing system will immerse you into the game with limbs and organs being blown or hacked off!

Immersive Sound Effects

- Realistic ambient and sound effects that instantly draw you into the games dark apocalyptic atmosphere!

Traditional Zombies

- Slow moving undead that can only be truly laid to rest with a bullet to the brain or enough wasted lead in their body wasting away the ability to function.

Extensive Survival Equipment

- Over 28 vital pieces of equipment from a large selection of firearms, melee weapons, don't forget explosives, support items, tools, and much more to be added!

Unique Game Modes

- Choose from a multitude of classic and new game-modes that require co-op and survival skills in which you escape, extract civilians or hunt each other! Not to mention our Panic modes, upcoming Flatline (Survival) mode and more!

Stop paying more

- We will be releasing new content and 2 DLC Bundles in 2014... For Free! This was decided in 2010. Once you own Contagion you will never have to pay for updates or DLC bundles we develop for it... Ever

ഫാസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട്
തൽക്ഷണ ഇമെയിൽ ഡെലിവറി
HTTPS മായുള്ള സുരക്ഷിത പേയ്മെന്റ്

അധിക വിവരം

തീമുകൾ

 • ഉടൻ വരുന്നു ...

പ്രസാധകർ

 • ഉടൻ വരുന്നു ...

ഗെയിം മോഡുകൾ

 • ഉടൻ വരുന്നു ...

ബീറ്റ് സമയം

 • ഉടൻ വരുന്നു ...

സീരീസ് / അനുബന്ധ

 • ഉടൻ വരുന്നു ...

ഡെവലപ്പർമാർ

 • ഉടൻ വരുന്നു ...

കളിക്കാരന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്

 • ഉടൻ വരുന്നു ...

പ്രായ റേറ്റിംഗ്

സ്റ്റോറി ലൈൻ

 • ഉൽപ്പന്ന അവലോകനങ്ങളും


  ഉപഭോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ ആമസോണിൽ കാണുക

  5 നക്ഷത്രങ്ങൾ പുറത്ത്


  5 നക്ഷത്ര
  4 നക്ഷത്ര
  3 നക്ഷത്ര
  2 നക്ഷത്ര
  1 നക്ഷത്ര

  >